Descargar Carta

En aquesta carta en format PDF estan tots els al·lèrgens refractats.

        En esta carta en formato PDF están todos los alergenos reflejados

 

La carta Restaurant Marola
carta.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.1 MB]